Marina Roki

Marina Roki urednica je i novinarka iz Zagreba, rođena 1958. Nakon gimnazije, diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavljivala kratke priče, a Srebrna joj je prvi roman. Od 2010. izvršna je direktorica za izdavaštvo i projekte u tvrtki Suvremene poslovne komunikacije d.o.o.