Vera Horvat Pintarić

Vera Horvat Pintarić, hrvatska povjesničarka umjetnosti (Sisak, 1926.). Diplomirala je 1951., doktorirala 1959. (Skulptura Francesca Robbe) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je bila redovita profesorica (1974.—93.) i osnivačica Katedre za vizualne komunikacije i dizajn (1967.). Članica HAZU od 2000. Istražuje baroknu i modernu umjetnost, najnovija likovna događanja u Hrvatskoj i svijetu, likovno stvaralaštvo na području plakata, stripa, televizije i animiranoga filma. Bavi se teorijom umjetnosti, objavljuje monografije (Gabrijel Stupica, 1966.; Josip Seissel, 1978.; Miroslav Kraljević, 1985.), teorijske rasprave te likovne studije i kritike (Od kiča do vječnosti, 1979.; Tradicija i moderna, 2009.; Kritike i eseji, 2012.). Autorica je mnogobrojnih kataloga izložaba (J. Knifer, V. Bakić, D. Džamonja, V. Richter i dr.) i predgovora grafičkim mapama (M. Šutej, 1971), jedan od osnivača časopisa Bit International. Dobila je Državnu nagradu za životno djelo u području humanističkih znanosti (2003.).