Ana Prpić

Ana Prpić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (povijest umjetnosti i talijanski jezik). Član je DHKP od 1967. Prevodila je pod prezimenom Gusić, od 1975. pod prezimenom Prpić. Prevela je, između ostalih, djela Elieja Wiesela, Roberta Piuminija, Francesce Duranti, Antonia Amurrija, Alberta Moravije, Paula Gardea, Milana Kundere, Françoisa Masperoa, Catherine Clément, Margarete Mazzantini. Surađivala je u časopisima i na Trećem programu Hrvatskog radija.