Search

Daniel Bučan

Daniel Bučan rođen je 1943. u Splitu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je arabistiku 1965. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 2012. predaje Uvod u arapsku filozofiju.
Za svoj rad dobio je više nagrada: godišnju nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca za najbolji prijevod godine 1988., godišnju nagradu HAZU za najbolje djelo u području filologije (2011.), nagradu Društva hrvatskih književnih prevodilaca za životno djelo.

Prikazuje se jedan rezultat