Marija Paprašarovski

Marija Paprašarovski rođena je 1959. u Karlovcu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je romanistiku i anglistiku, magistrirala 1995. te doktorirala 2009. radom pod naslovom Žudnja, nasilje i sveto u dramama Jeana Geneta i Bernard-Maria Koltèsa. Od 1991. zaposlena je na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao lektorica za francuski jezik. Književnim prevođenjem s francuskog i engleskog jezika bavi se od 1989.
Vanjski je suradnik Trećega programa Hrvatskog radija, a od 2007. Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatsko-kanadskoga akademskog društva, te CEACS-a (Central European Association for Canadian Studies). U svojim radovima obrađuje teme iz teorije drame i kazališta, suvremene frankofone drame i proze te poetike prevođenja. Piše prozu.