Marinko Raos

Marinko Raos rođen je 1963. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postao je profesor hrvatskog jezika i književnosti, a na Fakultetu političkih znanosti magistar politologije (međunarodnih odnosa). Profesionalni je diplomat od 1993. do danas, no još se dulje bavi prevođenjem s engleskog jezika. Preveo je tridesetak knjiga, najviše romana. Među prevedenim autorima su John Le Carre, Frederick Forsyth, P. D. James, Orhan Pamuk, Robert Harris i Salman Rushdie.