Tomislav Brlek

Tomislav Brlek (Zagreb, 1971.), diplomirao je engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost, magistrirao iz anglistike radom Mjesto i značenje Teda Hughesa u tradiciji shakespearske kritike te doktorirao iz teorije književnosti disertacijom T.S. Eliot u kontekstu suvremene književne teorije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1996., najprije kao znanstveni novak na Odsjeku za anglistiku, a od 2000. do danas na Katedri za opću povijest književnosti Odsjeka za komparativnu književnost.
Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova u međunarodno priznatim publikacijama s područja teorije i povijesti književnosti te filmologije.

Prikazuje se jedan rezultat