Pravila privatnosti

Obrt Vuković&Runjić nakladnici i knjižari, Teslina 16, 10 000 Zagreb, OIB: 23273385824 (dalje: Vuković&Runjić) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice dzepna.com (ispitanici) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). Vuković&Runjić obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova – ugovorni odnos, suglasnost ispitanika, legitimni interes ili zakonska obveza.

Korištenje web stranice dzepna.com

Vuković&Runjić poštuje privatnost posjetitelja na stranici dzepna.com i prikuplja samo one osobne podatke koje ispitanici dobrovoljno dostave u svrhe odgovora na upite/zahtjeve (upit za ponudu/posao, životopis, pomoć i dr). Prigodom korištenja ove internetske stranice, Vuković&Runjić može pohraniti određene informacije putem kolačića (”cookies”) na računalo ispitanika. Kolačići su informacije spremljene na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama ispitanika.

Vuković&Runjić obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Vuković&Runjić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Vuković&Runjić obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhe marketinškog komuniciranja i istraživanja tržišta isključivo temeljem prethodno dane suglasnosti. Suglasnost za marketinško komuniciranje može se povući u svakom trenutku slanjem elektroničke pošte na adresu vukovicirunjic01@inet.hr.

Otvorene zamolbe za radna mjesta

Osobni podatci dostavljeni kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se dvije godine.

Primatelji osobnih podataka

Vuković&Runjić će osobne podatke ispitanika prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanik ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka: • pravo na pristup osobnim podatcima • ispravak osobnih podataka • brisanje osobnih podataka • ograničenje obrade osobnih podataka • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte vukovicirunjic01@inet.hr ili pozivom na broj telefona 01 48 10 690. Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka:

Email: vukovicirunjic01@inet.hr

Adresa: Zagreb, Teslina 16

Voditelj obrade podataka

Vuković&Runjić iz Zagreba, Teslina 16, 10 000 Zagreb, OIB: 23273385824  je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Obrađujemo vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima: ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice kako biste zatražili informacije o našim knjigama, ako izravno od nas kupite proizvod, ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici, ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili vaše osobne podatke na dozvoljen način ako smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. od posrednika za poslovne adrese). Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Sljedeće vrste podataka o vama možemo prikupljati: Kontaktni podaci > ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa. Osobni podaci > datum rođenja, obiteljski status, članovi obitelji, zanimanje, naziv društva, preferirani način informiranja Interesi > informacije o vašim interesima, uključujući vrstu/žanr/temu knjige Korištenje internetske stranice > način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka. Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda > Opravdanje upotrebe: Suglasnost, legitimni interes. Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Vuković&Runjić za promoviranjem i pružanjem informacija o svojoj izdavačkoj djelatnosti. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Vuković&Runjić  da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu. Izbor: Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu. Opravdanje upotrebe: Izvršavanje ugovora, legitimni interesi. Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Vuković&Runjić održavanjem najviših standarda prodaje naslova iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na interes Vuković&Runjić da obrađuje osobne podatke kupaca u navedenu svrhu. Izbor: Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Vuković&Runjić podliježe zakonima Republike Hrvatske i dužan ih se pridržavati. To uključuje dostavljanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina. Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci neće se prenositi trećim stranama. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Vuković&Runjić poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka. Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka. Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere: strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani, sigurni prijenos prikupljenih podataka, postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa, i trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail vukovicirunjic01@inet.hr. Imate pravo:

  • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
  • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
  • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
  • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
  • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
  • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
  • dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
  • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti. Vuković&Runjić će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da se s vašim podacima služi na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Izjava o privatnosti

Vuković&Runjić obvezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Obvezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Obvezujemo se korisnicima dati mogućnost odluke, žele li ili ne, da se njihov e-mail koristi za slanje obavijesti (newsletter).

Djelatnici Internet web trgovine dzepna.com i partneri koji sudjeluju u održavanju i osiguravanju normalnog funkcioniranja naših Internet stranica, nemaju uvid u brojeve kreditnih kartica, te ostale podatke s kreditnih kartica prilikom unošenja tih podataka na našim Internet stranicama.

Obvezujemo se da podatke o našim korisnicima nećemo razmjenjivati i (ili) prodavati, te na bilo koji način dati na uvid trećim stranama osim u slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima.

Naša zbirka osobnih podataka kupaca registrirana je i vodi se prema pravilima u Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 105/03., 118/06., 41/08., 130/11.,106/12., te Uredbi o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka, N.N. 105/04.) u Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske – središnji registar.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesta stanovanja, adrese dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti Vuković&Runjić. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Vuković&Runjić ne odgovara za bilo kakve nedostatke u vezi s narudžbom odnosno isporukom proizvoda.

U svakom trenutku možete nam poslati zahtjev isključivo putem e-maila ako želite da se Vaši podaci izbrišu iz naše evidencije. Mi smo obvezni izvršiti brisanje u roku dva radna dana. Ovo se ne odnosi na knjigovodstvenu dokumentaciju (računi, izdatnice, otpremnice i sl.) vezanu za ugovorni odnos kupoprodaje koja se prema zakonu čuva sedam (7) godina.

Kako e-mail komunikacija putem interneta nije u potpunosti zaštićena, radi Vaše i naše sigurnosti od primanja zlonamjernog software-a ili spama putem e-maila, ne tražimo niti dajemo potvrdu čitanosti elektronske pošte u komunikaciji sa našim korisnicima.

E-mail komunikacija između naših korisnika i Vuković&Runjić trgovine smatra se povjerljivom, a za svaku distribuciju drugim stranama koja je eventualno potrebna zbog kvalitetnog dovršenja ugovorne obveze tražit ćemo korisnikovu izričitu dozvolu. Isto tako, nije dozvoljeno, a može biti i zakonski kažnjivo distribuirati osobnu korespondenciju Vuković&Runjić trgovine prema drugim korisnicima bez dozvole.

Svi djelatnici Vuković&Runjić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Politika kolačića (cookies)

Kada posjećujete naše stranice dzepna.com, u cilju prilagođavanja i poboljšavanja naše usluge prema vama, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies), te bilježimo vašu IP adresu. Važno je napomenuti da putem tih informacija nije moguće osobno identificirati korisnika osim ako nam on dobrovoljno ostavi podatke putem prijave potrebne za obradu kupovine.

Kako je od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska članica Europske unije, prema važećoj regulativi EU-a od 25.03.2011. godine, obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

dzepna.com koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke Internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju Internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Chrome

Firefox

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 i 8

Opera (stranica na engleskom jeziku)

Safari (stranica na engleskom)

Što su privremeni kolačiči?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju Internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju

Što su stalni kolačiči?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa Internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići od treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/