Velimir Visković

Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf, rođen je 1951. u Drašnicama. Diplomirao je i magistrirao jugoslavenske jezike i književnosti te komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1976. kontinuirano radi u leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao urednik i glavni urednik.
Bio je član uređivačkoga kolegija više leksikografskih edicija (Enciklopedija Jugoslavije, Filmska enciklopedija, Hrvatska enciklopedija), glavni je urednik prve hrvatske enciklopedije personalnog tipa, trosveščane Krležijane. Od 2002. do 2012. bio je glavni urednik četverosveščane Hrvatske književne enciklopedije. Sada je glavni urednik Biografskog leksikona hrvatskih pisaca. Uređivao je više književnih časopisa, utemeljitelj je i prvi predsjednik Hrvatskog društva pisaca (2002. – 2011.), u tri mandata potpredsjednik Hrvatskog centra PEN-a.
Bio je stalni kritičar i kolumnist vodećih hrvatskih i jugoslavenskih novina i magazina: Vjesnik, Danas, Oko, NIN, Politika, Vijenac, Feral Tribune, Aktual i dr. Tiskao je knjige Mlada proza (1983.), Pozicija kritičara (1988.), Pripovjedačko djelo Slavka Kolara (1996.), Umijeće pripovijedanja (2000.), Sukob na ljevici (2001.), Krležološki fragmenti (2001.), U sjeni FAK-a (2006.), Rat za enciklopediju (2015.) te antologiju Nova hrvatska proza (1988.).
Za književni i leksikografski rad primio je brojne nagrade (Nagrada Grada Zagreba, Nagrada Mate Ujević za leksikografiju, Nagrada A. G. Matoš za kritiku, Strossmayerova nagrada za znanost, Krležina povelja za Krležijanu itd.).