David Eagleman

David Eagleman (1971.) odrastao je u Novom Meksiku. Diplomirao je britansku i američku književnost, a potom stekao doktorat iz neuroznanosti. Predaje na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji. U istraživačkom se radu bavi neuroplastičnošću mozga, percepcijom vremena i sinestezijom. Autor je hvaljene dokumentarne TV serije The Brain with David Eagleman (2015.).