Search

Roberto Calasso

Roberto Calasso (1941.–2021.) talijanski je pisac i nakladnik. Od samog osnutka 1962. radi za Adelphi Edizioni, a 1999. godine postao je i predsjednik te milanske izdavačke kuće. Nakon uspješne karijere u izdavaštvu, svrstao se među vodeće talijanske intelektualce.
Autor je ciklusa koji je teško žanrovski svrstati, a uključuje naslove Propast Kascha (“o Talleyrandu… i svemu ostalome”), Svadba Kadma i Harmonije (o suvremenoj recepciji grčke kulture), Ka (o hinduističkoj mitologiji), K. (o Franzu Kafki), Tiepolova ružičasta (o slikaru Giambattisti Tiepolu), Baudelaireova sjenica (o francuskim umjetnicima druge polovice 19. stoljeća), Žar (o vedskoj filozofiji), Nebeski lovac (o kozmološkim i ontološkim implikacijama čovjekova prijelaza na lovački način života), Bezimeno sada (o suvremenim transformacijama moderniteta) i Knjiga nad knjigama (o svijetu Biblije).